Home | Statut | Zarząd | Współpraca | Ogłoszenia | Kontakt
Home Jestes w: Home Działalność Telemarketer -nowy zawód dla niepełnosprawnych w powiecie wrocławskim i m. Wrocławiu.
Telemarketer -nowy zawód dla niepełnosprawnych w powiecie wrocławskim i m. Wrocławiu. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Machowska   
Niedziela, 09 Grudzień 2012 13:28
"Projekt pt.: „Telemarketer - nowy zawód dla niepełnosprawnych w powiecie wrocławskim i m. Wrocławiu”  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i  jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI  „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1  „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Projekt adresowany jest do 54 osób niepełnosprawnych (dalej ON), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) z powiatu wrocławskiego i miasta Wrocławia, nie pozostających w zatrudnieniu przez nieprzerwany okres min.12 miesięcy (w tym min.70% kobiet).
Dzięki udziałowi w projekcie tak w zakresie podniesienia/uzyskania kwalifikacji, zyskania doświadczenia (staże), jak i budowy optymalnej ścieżki zawodowej, uczestnicy skutecznie zmienią swoją sytuację życiową (zakłada się min. 30% efektywności projektu).

Instytucją Wdrażającą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we  Wrocławiu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012r.- 31.12.2013r.

W ramach projektu przewiduje się:
- objęcie doradztwem grupowym i indywidualnym,
- warsztaty aktywująco-motywujące (tworzenie IPD),
- warsztaty poszukiwania pracy,
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
- szkolenie 120h, posiłki, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,
- skierowanie wszystkich 54 uczestników na 3 miesięczny staż,
- refundację kosztów zakwaterowania dla osób podejmujących pracę poza miejscem zamieszkania (max 500zł przez 6 m-cy)."

Więcej informacji: TUTAJ

alt

Źródło:http://www.telemarketer.gbgroup.pl
Zmieniony: Sobota, 12 Styczeń 2013 19:40
 

Organizer


OPP

Fundacja została utworzona przez rodziców dzieci niepełnospraw- nych w celu niesienia pomocy po- trzebującym niepełnosprawnym:
  • dzieciom,
  • młodzieży,
  • dorosłym.

Doskonale znamy trudne realia codziennej nierównej walki na wielu płaszczyznach o tzw. „lepsze dni”.
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej

  

Podaruj nam 1% podatku!


Wspomóż działania Fundacji przekazując nam swój 1%. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. 1% potrącany jest z podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Zdecyduj sam o jego alokacji!

Czytaj więcej ...