Zarząd Drukuj
ZARZĄD

 

Katarzyna Szpruta-prezes fundacjiCzlonek Zarządu Wiesława Chruszcz- członek zarząduczłonek zarządu Anna Perczyńska- członek zarządu

Przewodnicząca Zarządu Sylwia Jarosz- przewodnicząca zarządu