Home | Statut | Zarząd | Współpraca | Ogłoszenia | Kontakt
Home Jestes w: Home O fundacji
O fundacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 08 Luty 2010 00:00..."Pokaż, pokaż mi światło
Otwórz drzwi, przytul mnie
Zostań aby nie zgasło.
Sen nie skończy się.
Każdy ma swoje marzenia
Każdy może zrobić coś ,
Coś co życie jego zmieni,
Kiedy mu uwierzy ktoś.
Pokaż, pokaż mi światło.
Otwórz drzwi, przytul mnie aby nie zgasło.
Sen nie skończy się.”


 [tekst: Mariusz Wentowski, muzyka: Paweł Kucharski]


W ramach prowadzonej polityki państwa na rzecz osób niepełnosprawnych brak jest praktycznych form wsparcia. Wiele należy w naszym kraju zmienić, braki uzupełnić, błędy poprawić, a złe nawyki i różnice wyeliminować(w tym bariery transportowe i architektoniczne). Wiele jest też do zrobienia w temacie ochrony zdrowia, niesienia pomocy, wielokierunkowej, stałej, systematycznej i ogólnodostępnej rehabilitacji... i ogólnie NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.  NASZ CEL:


integracja niepełnosprawnych, wspólne pokonywanie barier, rozwiązywanie problemów, walka z domową izolacją, świadczenie pomocy zarówno materialnej jak i niematerialnej, ale też wszelka inna działalność o charakterze aktywizacyjnym.

Wiara w dobroć, bezinteresowną pomoc oraz w ludzi, na których zawsze możemy liczyć daje nam wielką moc i nadzieję na lepsze jutro, na LEPSZE DNI.


Główne plany i zamierzenia

fundacji Lepsze dnina rok 2020-2022:


* uruchomienie salki do masażu, rehabilitacji ruchowej i neurologopedycznej;

* hipoterapia dla dzieci i młodzieży 

* zastosowanie metody TOMATISA jako formy muzykoterapii;

* pomoc materialna i niematerialna związana z dofinansowaniem leczenia, rehabilitacji, sprzętów i turnusów rehabilitacyjnych;

* organizacja imprez sportowych, koncertów, loterii i aukcji - w tym także podczas XX finału WOŚP;

* organizacja spotkań, wykładów oraz debat, których tematem przewodnim będzie sytuacja osób niepełnosprawnych;

* udział w szkoleniach i konferencjach;

* pokazy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego;

* poszukiwanie sponsorów oraz lokalu na bazę terapeutyczno-rehabilitacyjną i punkt informacyjny- aplikowanie o środki unijne.


OSIĄGNIĘCIA FUNDACJI „LEPSZE DNI ”ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ


Jeśli potrzebujesz pomocy mieszczącej się w ramach naszych działań statutowych napisz do nas lub zadzwoń.

Osoby, które są zainteresowane założeniem subkonta w Fundacji "Lepsze dni" prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej podania o utworzenie subkonta i wysłanie go wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, zdjęciem i apelem o pomoc.

Podanie o subkonto(format pdf) pobierz

Regulamin dla podopiecznych(format pdf) pobierz

Osoby posiadające subkonto i zwracające się do fundacji z prośbą o refundację faktur prosimy o wypełnienie poniższego zestawienia kosztów i wysłanie wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Zestawienie kosztów(format pdf) pobierz

Zestawienie kosztów(format doc) pobierz

Podpisane i starannie wypełnione powyższe dokumenty prosimy wysyłać na adres biura fundacji  (ul. Częstochowska 51, 54-031 Wrocław).Prezentacja Fundacji Lepsze Dni i jej podopiecznych(format PowerPoint): pobierz.
Prezentacja ośrodka (format PowerPoint): pobierz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOMUNIKAT
w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych.


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) uprzejmie informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Lepsze Dni z siedzibą przy ul.Częstochowska 51, 54-031 Wrocław

Dane przekazywane Fundacji mogą być przetwarzane na podstawie przepisów ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania realizowane przez  Fundację oraz ustaw i rozporządzeń, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz programów skierowanych do niepełnosprawnych podopiecznych i ich rodzin.

 Masz prawo:

  • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć listownie:
Fundacja Lepsze Dni z siedzibą przy ul.Częstochowska 51, 54-031 WrocławPoniżej wzory pism:

Wzór pisma ws. ograniczenia przetwarzania danych

Wzór pisma ws. prawa do bycia zapomnianym

Wzór pisma ws. przeniesienia danych

Wzór pisma ws. sprostowania danych

Wzór pisma ws. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019r.


Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz

Sprawozdanie finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego(format PDF) pobierz

Bilans(format PDF) pobierz

Rachunek zysków i strat(format PDF) pobierz

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia(format PDF) pobierzSPRAWOZDANIA ZA ROK 2018r.


Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz

Sprawozdanie finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego(format PDF) pobierz

Bilans(format PDF) pobierz

Rachunek zysków i strat(format PDF) pobierz

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia(format PDF) pobierzSPRAWOZDANIA ZA ROK 2017r.


Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz


Sprawozdanie finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego(format PDF) pobierz

Bilans(format PDF) pobierz

Rachunek zysków i strat(format PDF) pobierz

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia(format PDF) pobierz


SPRAWOZDANIA ZA ROK 2016r.


Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz


Sprawozdanie finansowe:

Bilans(format PDF) pobierz

Informacja uzupełniająca do bilansu(format PDF) pobierz

Informacja ogólna(format PDF) pobierz

Rachunek zysków i strat(format PDF) pobierz


SPRAWOZDANIA ZA ROK 2015r.


Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz


Sprawozdanie finansowe:

Bilans(format PDF) pobierz

Informacja uzupełniająca do bilansu(format PDF) pobierz

Informacja ogólna(format PDF) pobierz

Rachunek zysków i strat(format PDF) pobierzSPRAWOZDANIA ZA ROK 2014r.


Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz

Sprawozdanie merytoryczne-Ministerstwo Zdrowia(format PDF) pobierz


Sprawozdanie finansowe:


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego(format PDF) pobierz

Bilans(format PDF) pobierz

Rachunek wyników(format PDF) pobierz

Informacja dodatkowa(format PDF) pobierz

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe(format PDF) pobierzSPRAWOZDANIA ZA ROK 2013r.


Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz

Sprawozdanie finansowe:

Bilans(format PDF) pobierz

Rachunek wyników(format PDF) pobierz

Informacja dodatkowa(format PDF) pobierz


SPRAWOZDANIA ZA ROK 2012r.

Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz

Sprawozdanie finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania(format PDF) pobierz

Bilans(format PDF) pobierz

Rachunek wyników(format PDF) pobierz

Informacja dodatkowa(format PDF) pobierzSPRAWOZDANIA ZA ROK 2011r.

Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz

Sprawozdanie finansowe:

Bilans(format PDF) pobierz

Rachunek wyników(format PDF) pobierz

Informacja dodatkowa(format PDF) pobierz


SPRAWOZDANIA ZA ROK 2010r.

Sprawozdanie merytoryczne(format PDF) pobierz

Sprawozdanie finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania(format PDF) pobierz

Bilans(format PDF) pobierz

Rachunek wyników(format PDF) pobierz

Informacja dodatkowa(format PDF) pobierzSPRAWOZDANIA ZA ROK 2009r.


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Lepsze Dni za rok 2009 (format PDF) pobierz

Bilans Fundacji Lepsze Dni na dzień 31.12.2009 (format PDF) pobierz

Rachunek wyników na dzień 31.12.2009 (format PDF) pobierz.


Zmieniony: Sobota, 08 Styczeń 2022 18:35
 

DFOP

Organizer


OPP

Fundacja została utworzona przez rodziców dzieci niepełnospraw- nych w celu niesienia pomocy po- trzebującym niepełnosprawnym:
  • dzieciom,
  • młodzieży,
  • dorosłym.

Doskonale znamy trudne realia codziennej nierównej walki na wielu płaszczyznach o tzw. „lepsze dni”.
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej

  

Podaruj nam 1% podatku!


Wspomóż działania Fundacji przekazując nam swój 1%. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. 1% potrącany jest z podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Zdecyduj sam o jego alokacji!

Czytaj więcej ...

Jak pomóc?